Банкрутство

Банкрутство

Під банкрутством розуміється визнана господарським судом неплатоспроможність боржника, тобто неспроможність підприємства задовольнити вимоги всіх кредиторів за рахунок наявних коштів та майна.

У випадку, коли вартості майна юридичної особи, яка прийняла рішення про ліквідацію, не вистачає аби задовольнити вимоги всіх кредиторів, ліквідатор такої юридичної особи зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Однією із обов’язкових умов, яка передує зверненню до суду із заявою про порушення справи про банкрутство, є проведення всіх необхідних заходів, що передбачені чинним законодавством для загальної процедури ліквідації, а також встановлення ознак неплатоспроможності.

Без кваліфікованої юридичної підтримки, буде складно, оскільки дуже важливим є чітке та неухильне дотримання багатьох аспектів, що зумовлюють наявність у суду достатніх підстав для порушення справи про банкрутство та визнання боржника банкрутом.

Комплекс послуг з ліквідації шляхом процедури банкрутства включає:

  • Проведення аудиту з метою визначення реального фінансового становища підприємства та наявність необхідної документації;
  • Підготовка необхідного пакету документів та відновлення, в разі потреби, втраченої документації;
  • Створення та діяльність ліквідаційної комісії;
  • Звернення до всіх контролюючих органів з вимогою проведення позапланових перевірок, представлення та захист інтересів клієнта в таких органах, в тому числі під час проведення перевірок;
  • Встановлення ознак неплатоспроможності підприємства;
  • Реалізація майна підприємства;
  • Звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство;
  • Представлення інтересів підприємства в господарському суді;
  • Контроль за діяльність арбітражного керуючого та ін.