Довідкові таблиці

Перелік

Документ, яким затверджено

N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440

N 2 "Оцінка нерухомого майна"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442

N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1655

N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1185

Перелік

Документ, яким затверджено

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2013 N 37

Реєстр учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2012 N 7

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2012 N 332

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Наказ Міністерства юстиції України від 21.06.2007 N 412/5

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 р. N 499

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.06.2004 N 151

Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 N 155

Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

Наказ Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5

Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на сорт рослин

Наказ Міністерства аграрної політики України 13.12.2002 N 390

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Наказ Міністерства освіти і науки України N 10 від 10.01.2002

Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Наказ Міністерства освіти і науки України N 469 від 20.06.2001

Державний реєстр патентів України на винаходи

Наказ Міністерства освіти і науки України N 291 від 12.04.2001

Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Наказ Міністерства освіти і науки України N 290 від 12.04.2001

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 327

Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. N 1540

Державний Реєстр атестованих судових експертів

Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 р. N 492/5

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Положення Державного патентного відомства України N 95 від 30.08.94

Назва класифікатора, документа

Документ, яким затверджено

Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики “ Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів ” за N 97 від 28.05.2004

Державний класифікатор будівель та споруд
ДК 018-2000

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17.08.2000 N 507

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)
ДК 009:2010

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)
ДК 009:2005

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375

Класифікатор професій
ДК 003:2010

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики “ Класифікатор професій ” від 28.07.2010 N 327

Дата
введення в
дію

Розмір
НП на місяць

Нормативний акт, яким було встановлено новий розмір НП

02.09.1996

17 грн.

 Указ Президента
"Про грошову реформу в Україні" від 25.08.1996 №762/96

Дата введення в дію

Розмір МЗП на місяць

Розмір МЗП на годину

2014

1218 грн.

7,3 грн.

01.12.2013

1218 грн.

7,3 грн.

01.01.2013

1147 грн.

6,88 грн.

01.12.2012

1134 грн.

6,8 грн.

01.10.2012

1118 грн.

6,7 грн.

01.07.2012

1102 грн.

6,61 грн.

01.04.2012

1094 грн.

6,56 грн.

01.01.2012

1073 грн.

6,43 грн.

Дата

Розмір на одну особу в розрахунку на місяць (грн.)

2014

на одну особу                                              1176,00 грн.
діти віком до 6 років                                   1032,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1286,00 грн.
працездатні особи                                       1218,00 грн.
особи, які втратили працездатність           949,00 грн.

01.12.2013

на одну особу                                              1176,00 грн.
діти віком до 6 років                                   1032,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1286,00 грн.
працездатні особи                                       1218,00 грн.
особи, які втратили працездатність           949,00 грн.

01.01.2013

на одну особу                                              1108,00 грн.
діти віком до 6 років                                   972,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1210,00 грн.
працездатні особи                                       1147,00 грн.
особи, які втратили працездатність           894,00 грн.

01.12.2012

на одну особу                                              1095,00 грн.
діти віком до 6 років                                   961,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1197,00 грн.
працездатні особи                                       1134,00 грн.
особи, які втратили працездатність           884,00 грн.

01.10.2012

на одну особу                                              1060,00 грн.
діти віком до 6 років                                   930,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1161,00 грн.
працездатні особи                                       1118,00 грн.
особи, які втратили працездатність           856,00 грн.

01.07.2012

на одну особу                                              1044,00 грн.
діти віком до 6 років                                   917,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1144,00 грн.
працездатні особи                                       1102,00 грн.
особи, які втратили працездатність           844,00 грн.

1.04.2012

на одну особу                                              1037,00 грн.
діти віком до 6 років                                   911,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1134,00 грн.
працездатні особи                                       1094,00 грн.
особи, які втратили працездатність          838,00 грн.

01.01.2012

на одну особу 1017,00 грн.
діти віком до 6 років                                   893,00 грн.
діти віком від 6 до 18 років                        1112,00 грн.
працездатні особи                                       1073,00 грн.
особи, які втратили працездатність          822,00 грн.

Дата

Розмір ставки

Документ, яким затверджено

15.04.2014

9.5%

Постанова НБУ № 212 від 14.04.2014

13.08.2013

6.5%

Постанова НБУ № 315 від 09.08.2013

10.06.2013

7.0%

Постанова НБУ № 209 від 06.06.2013

23.03.2012

7.5%

Постанова НБУ № 102 від 21.03.2012

Періоди

Загальна сума допомоги, грн.

Одноразова виплата, грн.

Решта виплат (протягом наступних місяців):

1 – 36 місяці

з 01.07.2014

41 280,00

10 320,00

860,00


Періоди

Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6років, грн.

Загальна сума допомоги, грн.

Одноразова виплата, грн.

Решта виплат (протягом наступних місяців):

1 – 24 місяці

25 – 48 місяці

49 – 72 місяці

01.01.2014 – 30.06.2014 

1 032,00

на 1 дитину

30 960,00

10 320,00

860,00

на 2 дитину

61 920,00

1 075,50

1 075,50

на 3 і наступну дитину

123 840,00

1 576,67

1 576,67

1 576,67

Місяць

Індекс інфляції
(у відсотках)

Номер і дата публікації

Квітень

103,3

№ 83 від 13.05.2014 р.

Березень

102,2

№ 65 від 09.04.2014 р.

Лютий

100,6

№ 45 від 12.03.2014 р.

Січень

100,2

№ 25 від 08.02.2014 р.