Отримання дозволу на імміграцію

Отримання дозволу на імміграцію

Імміграція – це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання.

Дозвіл на імміграцію – рішення, що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію.

До вартості послуг, що надаються нашою компанією входить:

 • консультування стосовно отримання дозволу на імміграцію;
 • проведення повної процедури отримання дозволу на імміграцію;
 • проведення процедури сплати обов’язкових платежів;
 • збір повного пакету документів необхідного для імміграції в Україну.

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти
 7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Перелік документів для оформлення дозволу на імміграцію:

 • заява про отримання дозволу на імміграцію в Україну;
 •  три фотокартки;
 • копія документа, що посвідчує особу (завірений переклад українською мовою);
 • документ про місце проживання особи;
 • відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
 • документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (дана довідка не потрібна, якщо другий з подружжя, з яким він (вона) перебуває у шлюбі  понад 2 роки, є громадянином України, а також особам, які мають право на набуття громадянства України за  територіальним походженням);
 • довідка про відсутність судимості в Україні і в країні громадянства (дана довідка не потрібна, якщо другий з подружжя, з яким він (вона) перебуває у шлюбі  понад 2 роки, є громадянином України, а також особам, які мають право на набуття громадянства України за  територіальним походженням).