Судова практика

Судова практика

Досудове врегулювання спорів

Під час провадження господарської діяльності юридичними та фізичними особами іноді виникають спори у взаємовідносинах з іншими суб’єктами господарювання, які потребують врегулювання.

З метою уникнення судової тяганини та додаткових витрат, першим етапом у вирішенні спору є його досудове врегулювання. Пред’явлення претензії та ведення переговорів дають змогу законним шляхом ефективно вплинути на опонента, спонукаючи його до усунення порушень своїх зобов’язань та відшкодування завданої шкоди.

В повній мірі реалізоване право на досудове врегулювання спору має значення і для побудови стійкої позиції під час вирішення спору вже в судовому порядку, якщо мирним шляхом згоди не досягнуто.

Юристи нашої компанії знайдуть індивідуальний підхід до кожної справи. Проконсультують з будь-яких питань, що виникають в процесі взаємовідносин суб’єктів господарювання. Детально вивчивши матеріали, нададуть кваліфікований висновок, висвітливши проблему в колі правових норм, а також визначать найраціональніші шляхи вирішення спору. Складуть претензію, за формою, що відповідатиме всім вимогам чинного законодавства, та організують її пред’явлення з дотриманням встановленого порядку. Ефективно використовуючи норми матеріального права з ціллю переконати контрагента в протиправності його дій, представлять Ваші інтереси в процесі здійснення переговорів. Під час досудового врегулювання спору досвідчені спеціалісти будуть супроводжувати процес оформленням процесуальних документів, листуванням із суб’єктами господарювання, та взаємодією з іншими установами і організаціями, якщо цього вимагатиме більш ефективне вирішення спору.

Представництво в судах

Різноманітні спори, що потребують вирішення в судовому порядку, виникають між суб’єктами права в процесі їх діяльності, реалізації своїх прав та обов’язків.

Досвід набутий юристами компанії дозволяє представляти та захищати інтереси особи в судах всіх інстанцій в порядку господарського, цивільного, адміністративного судочинства та Верховному суді України. Наші фахівці нададуть професійну правову оцінку представленим матеріалам, та якісно підготують позов до суду чи заперечення проти позову. Побудують стійку позицію сторони по справі підкріплену належною доказовою базою.

При розгляді декількох взаємопов’язаних судових справ розроблять та реалізують стратегію комплексного судового процесу. Пильно проконтролюють додержання встановлених строків для вчинення тієї чи іншої процесуальної дії учасниками процесу, в тому числі судом. Забезпечать належне оскарження рішень суду, що винесені не на користь клієнта.

Досконале володіння нормами процесуального права дозволяють нам в повній мірі реалізувати права надані стороні процесу та оперувати ними в інтересах клієнта. Глибокі знання нормативно-правової бази наших фахівців в поєднанні із вмінням швидко орієнтуватися серед законодавчих актів дають змогу невідкладно приймати чіткі та зважені рішення.

Наша компанія забезпечить належний юридичний супровід та представить Ваші інтереси в господарському суді під час вирішення спорів, що виникають в процесі діяльності суб’єктів господарювання, стосовно:

 • стягнення заборгованості (кредитної та дебіторської);
 • повернення коштів за недійсним правочином;
 • стягнення неустойки;
 • зобов’язання вчинити певні дії за договором;
 • розірвання, укладення чи зміни умов договору;
 • визнання недійсними договорів;
 • відшкодування завданої шкоди чи збитків;
 • спорів між господарським товариством та його учасниками;
 • обліку прав на цінні папери та ін.

Наші представники забезпечать участь від Вашого імені в інтересах як боржника, так і кредитора в процедурі банкрутства під час судових засідань та на зборах комітету кредиторів, представлять інтереси в правоохоронних та інших органах державної влади. Послуги, що надаються включають в себе:

 • порушення справи про банкрутство;
 • контроль та оскарження дій арбітражного керуючого;
 • участь в засіданнях комітету кредиторів та загальних зборів;
 • розгляд заявлених вимог до боржника;
 • захист інтересів боржника чи кредитора;
 • пред’явлення конкурсних та поточних кредиторських вимог;
 • подання позовних заяв про стягнення заборгованості, розірвання договорів;
 • оскарження рішень комітету кредиторів;
 • підготовку та укладення мирової угоди;
 • кваліфіковану оцінку представленого плану санації;
 • підготовку плану санації;
 • забезпечення збереження майна боржника;
 • припинення провадження в справі про банкрутство;
 • ліквідація банкрута.

Окрім всього, до сфери наших послуг входить юридичний супровід та надання консультацій в питаннях та спорах, що виникають у фізичних осіб стосовно:

 • земельних відносин;
 • відносин у сфері нерухомості;
 • оренди;
 • житлових відносини;
 • сімейних відносин;
 • спадщини;
 • трудових відносин;
 • прав споживачів;
 • інтелектуальної власності та інших немайнових прав.

Як в процесі господарської діяльності так і в ході реалізації фізичними особами своїх прав та обов’язків, виникають спори із суб’єктами владних повноважень, тобто органами державної влади та місцевого самоврядування (податкова, пенсійний, ДАІ, органи захисту прав споживачів, державні адміністрації, виконавчі комітети, органи у справах сім’ї та молоді, органи опіки та піклування тощо). Такі спори носять адміністративно-правовий характер та вирішуються або в адміністративному порядку або шляхом звернення до суду.

Ми надаємо послуги щодо консультації та представлення інтересів клієнта в процесі взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань:

 • пенсійного забезпечення (перерахунок та призначення пенсії, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та ін.);
 • податкового законодавства;
 • оскарження дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень;
 • оскарження рішень суб’єктів владних повноважень (постанови про накладення адміністративних штрафів, рішення про накладення фінансових санкцій, вимоги про сплату боргу, інші рішення які встановлюють чи скасовують права та обов’язки особи);
 • звернення громадян тощо.

Виконавче провадження

Завершальним етапом судового процесу є виконання рішень суду. Далеко не завжди судові рішення виконуються в добровільному порядку, а тому законодавець передбачає можливість виконання рішень в примусовому порядку через органи державної виконавчої служби.

Заходи, що направлені на реальне виконання рішень суду та ефективну співпрацю з органами ДВС, які наша компанія надає в якості послуг, включають:

 • отримання виконавчого листа суду;
 • поновлення строків пред’явлення виконавчого документа;
 • відкриття виконавчого провадження;
 • контроль за належним виконанням судових рішень органами ДВС;
 • ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження та кваліфікована оцінка вжитих заходів державним виконавцем;
 • участь під час проведення оцінки майна та відкритих торгів;
 • спільні виїзди з органами ДВС за місцем знаходження боржника чи за місцем здійснення господарської діяльності;
 • повідомлення про працевлаштування боржника;
 • оскарження дій чи бездіяльності державних виконавців в адміністративному та судовому порядку;
 • оскарження постанов державних виконавців;
 • звернення до органів прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно боржника за невиконання рішення суду;
 • скасування накладеного арешту на майно та рахунки боржника;
 • захист інтересів боржника в ході примусового виконання рішень;
 • закриття виконавчого провадження.