Внесення інформації щодо кінцевого вигодоодержувача

Внесення інформації щодо кінцевого вигодоодержувача

РОЗКРИТТЯ І ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

Згідно зі змінами до деяких нормативних актів, які вже вступили в силу, до 25 травня 2015 юридичні особи зобов’язані розкрити і внести до Єдиного державного реєстру інформацію про кінцевого вигодоодержувача(фізична особа, яка прямо або побічно, одноосібно або спільно з пов’язаними особами, володіє часткою в 25% або більше відсотків статутного капіталу або правом голосу в юридичній особі) в тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, а саме:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • громадянство;
 • серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 • місця проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • а також інформацію про структуру власності засновників-юридичних осіб.

Неподача інформації тягне за собою накладення штрафу на керівника підприємства від 5100 до 8500 гривень.

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам уникнути штрафних санкцій, та нададуть послугу з розкриття та внесення інформації про кінцевих вигодоодержувачів!!!

Нижче наведено зведення нормативних актів регулюючих дане питання.

ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру

 1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу – підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.
 2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
  • інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа

Господарський кодекс України

Стаття 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства

 1. Підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи –тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (5100 – 8500 грн.)