Небезпека рейдерських захоплень. Захисти свій бізнес.

Небезпека рейдерських захоплень. Захисти свій бізнес

В сучасних реаліях ведення господарської діяльності існує чимало проблем, з якими стикається вітчизняний бізнес. Однією з таких проблем є захист корпоративних прав від непередбачених посягань з боку осіб які зацікавлені у привласненні або знищенні Вашої справи, якій Ви присвятили чимало часу, а то й усе життя.

Власникам та учасникам господарських товариств слід завжди пам’ятати про безпеку власного бізнесу.

Насамперед хотілося б нагадати що ж таке Господарське товариство та які види господарських товариств існують.

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

В матеріалі цієї статті я розповім про неприємні ситуації які можуть виникнути в управлінні Товариством з обмеженою відповідальністю (надалі – Товариство).

Розглянемо ситуацію із внесенням змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,  пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, чи осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Так відповідно до чинного законодавства, а саме ст. 19 абзацу 1 пункту 2  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (надалі – Закон), окрім реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає державному реєстратору примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Створення та відкликання виконавчого органу товариства (Керівник, Директор, Генеральний Директор) відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, про що приймається рішення у формі протоколу. Отже, державному реєстратору, окрім іншого, необхідно надати протокол загальних зборів учасників Товариства про призначення нового Керівника з підписами учасників та печаткою Товариства.

А тепер уявімо ситуацію коли недобросовісні конкуренти або інші особи вирішили посягнути на Ваш бізнес.

Для поточного управління Вашим Товариством необхідно лише змінити Керівника на нового, але вже в особі, яка буде діяти не в Ваших інтересах, що, як ви розумієте, призведе до не передбачуваних наслідків. Так для зміни Керівника державному реєстратору необхідно надати рішення (протокол) загальних зборів учасників Товариства про призначення нового Керівника. В ситуації яка склалася на даний момент з виготовленням печаток та відсутністю будь-яких норм щодо їх обов’язкової реєстрації слід розуміти, що виготовити печатку, маючи лише відтиск або копію відтиску Вашої оригінальної мокрої печатки, для зловмисників не складе жодних проблем.

Що стосується підпису, державний реєстратор не має ані функцій ані завдань, а тим паче засобів для встановлення правильності та достовірності підпису на документах, проте в подальшому при розгляді справи в суді підробку підпису можна буде довести.

Але, як я згадував раніше, не досконале чинне законодавство передбачає можливість подачі лише копій документів, що значно ускладнює ситуацію. Так, шахраї, маючи хоча б одну копію одного з попередніх рішень загальних зборів учасників Товариства з підписами учасників, мають змогу підробити документи та надати їх копії державному реєстратору, що в подальшому значно погіршить ситуацію при вирішенні спору в суді.

Як ви вже здогадались подібна ситуація призведе до рейдерського захоплення Вашого бізнесу.

Ті самі дії зловмисники можуть вчинити при внесені змін до установчих документів Товариства.

В разі виникнення таких неприємних ситуацій слід негайно звернутись до правоохоронних органів та до суду.

Проте, до виправлення даної ситуації на законодавчому рівні зроблено перші кроки, депутати проявили ініціативу спрямовану на захист бізнесу від рейдерських атак. 17 червня 2014 року в Верховній Раді був зареєстрований законопроект № 4090а, спрямований на запобігання рейдерських захоплень. Пропонується внести зміни в вище згаданий Закон, які забезпечать проведення реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та установчих документах Товариства із захистом права власності співвласників, з обов’язковим поданням оригіналу їх рішення для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

А поки згаданий законопроект буде опрацьовуватись на комітетах перед подальшим розглядом та голосуванням, слід поміркувати як вберегти себе від подібних ситуацій. Для цього завжди пам’ятайте про правильне та надійне зберігання документів, що знизить ризики потрапляння їх у чужі руки, також не потрібно забувати про якісні та правильно складені установчі документи, які будуть чітко встановлювати повноваження посадових осіб, процедуру проведення зборів учасників Товариства, процедуру голосування з питань порядку денного.

Нажаль, чіткого та прозорого механізму вберегти свій бізнес від посягань з боку шахраїв не існує, тому слід сподіватись на позитивне просування законодавців в напрямку захисту бізнесу від рейдерських захоплень.